Instalace

Aktivace náramku

Aktivace náramku

  • Při zakoupení SIM karty do náramku je nezbytné před samotnou instalací odblokovat SIM kartu od PIN kódu. Do svého mobilního telefonu instaujte SIM kartu, kterou budete následně vkládat do náramku. Zrušte PIN kód, kterým je od daného operátora přiřazen k SIM kartě. Na svém telefonu ověřte, že máte aktivovaná data. Poté SIM kartu vyjměte z telefonu a vložte do náramku.
  • Otevřete kryt na zadní stráně náramku a vložte SIM kartu.
  • Pro zadání telefonních čísel do náramku, zašlete z libovolného telefonu SMS správu ve tvaru pw,123456,ph1,420777888999# pro první číslo a pw,123456,ph2,420777888999# pro druhé kde 777888999 je telefonní číslo na které budete z náramku volat.
  • Stáhnete si aplikace pro Váš mobilní telefon z serveru Google Play nebo Apple Store, QR kódy pro stažení jsou na konci návodu.

Apple Store

Klikněte a můžete začít stahovat.

Windows Store

Klikněte a můžete začít stahovat.

Registrace 

Po instalaci aplikace do mobilního telefonu je nezbytné se zaregistrovat.

Klikněte na tlačítko Zaregistrovat se:

Vyplňte veškeré požadované údaje.

Na zadní straně náramku je ID/IMEI, který opíšete do příslušné kolonky. Tento údaj je nezbytný pro vyhledávání náramku na Vašem telefonu.

Rovněž neopomeňte vyplnit veškerá registrační pole, která jsou důležitá pro ověření vlastníka telefonu a párování s náramkem.

Vše uložte a následně se můžete do aplikace přihlásit jménem a heslem. 

V menu kliknutím na: Ukázat na mapě se vám zobrazí aktuální poloha náramku. Kliknutím na Historie pohybu se vám ukáže posledních 7 dní pohybu náramku. Kliknutím na Geoploty lze na mapě nastavit oblast, ve které se může náramek pohybovat. Překročí-li náramek vytýčenou oblast, obdržíte v aplikaci upozornění, která se vám informačně projeví na vašem telefonu.